C6-9 6. čakra

5.00 Eur

Čakra zastupuje intuitívne, podnetné elementy, rozšírený dohľad, múdrosť spojenú s inšpiráciou, vyliečenie v pravom slova zmysle. Je priamo spojená so schopnosťou vidu v rozšírenom zmysle, a tým má veľký význam pre intuitívne videnie, ale aj pre jasné vnútorné vypočutie a iné mimozmyslové vnemy.

Tu leží zdroj kreativity, inteligencie a rozhľadu. Sila našej predstavivosti tu plodí energiu na splnené želania, zmeny alebo kreatívne myšlienky. To, čo človek predtým možno nejasne tušil, sa v tejto úrovni stáva jasným intuitívnym poznaním, jasným videním, počúvaním a cítením. Táto čakra má tiež čo robiť s osobným postojom k okoliu a so spôsobom, ktorým sa človek do tohto okolia vpraví.

Vyvážené energie v 6. čakre objasňujú kozmické vedomie, pravú spokojnosť a vnútorné šťastie. "Tretie oko", sídlo intuície, je vzbudenej a sprostredkováva prístup k duchovnému vedeniu, k telepatiu a k mimozmyslovým vnemom. Myslenie je naplnené idealizmom a fantáziou. Myšlienky, priania a predstavy sa často uskutočňujú spontánne. Cesta k všetkým subtílnym úrovniam skutočnosti je voľná. Človek má svoj život jasne a výrazne pred duchovným okom.

Sviečky zapaľujeme vždy s láskou a úctou.

Sviečku si zapáľte v kľude, nájdite si pokojné miesto ,

sadnite si alebo ľahnite.

Pustite si príjemnú hudbu alebo meditáciu a skúste trošku zrelaxovať.

https://youtu.be/p3TFGqy-zro

Sviečka prečistí nielen Vás a danú čakru ale aj priestor v ktorom

bude horieť.


Ak chcete meditovať vhodný esenciálny olej na meditáciu je MEDITATION:

https://www.svieckycakrove.sk/sk/detail/meditation-5-ml

Dalšie obrázky